"Duch prawa i duch wolności są filarami społeczeństw"
Henryk Ibsen

Wstęp

Głównym narzędziem regulującym relacje społeczne współczesnej Europy jest system prawa powszechnego. Prawo Medyczne zajmuje w nim szczególne miejsce jako dziedzina związana zarówno z sektorem usług medycznych, ochroną praw człowieka, a także dynamicznym postępem nauki w zakresie badań klinicznych. Normy składające się na złożony system prawa medycznego nie są jednolite, gdyż ich źródła wypływają zarówno z prawa międzynarodowego jak i prawa Wspólnoty Europejskiej oraz polskiego systemu normatywnego.

W gąszczu przepisów, obowiązków oraz nie zawsze spójnego ustawodawstwa realizacja zadań lekarzy oraz personelu medycznego jest skomplikowana, a nie rzadko ryzykowna.

W wyniku wspólnych obserwacji oraz wymiany doświadczeń klinicystów oraz przedstawicieli polskiej palestry powstał Ośrodek Prawa Medycznego „LexMedis”. Naszym głównym zadaniem jest popularyzacja oraz stosowanie prawa medycznego w codziennej praktyce podmiotów sektora usług medycznych w trosce o dobro ich pacjentów i bezpieczeństwo personelu.

 

Aktualności

Intensywna terapia bezpieczna dla lekarza i pacjenta

Zapraszamy na konferencję Dylematy etyczne i prawne. Intensywna terapia bezpieczna dla lekarza i pacjenta. Konferencja odbędzie się 10 maja 2013 r. we Wrocławiu w Hotelu Haston. Organizatorami konferencji jest: Komisja Kształcenia, Komisja Etyki oraz Komisja Bioetyki Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, Katedra Anestezjologii I Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, Stowarzyszenie „Pokonać Sepsę” oraz Ośrodek Prawa Medycznego LexMedis.

logakonferencja

Zobacz: strona konferencji.