Seminarium „Aspekty prawne zawodu ratownika medycznego. Organizacja ratownictwa medycznego”

3Dnia 25.09.2012 w szpitalu w Bolesławcu odbyło się seminarium „Aspekty prawne zawodu ratownika medycznego. Organizacja ratownictwa medycznego.”

Wzięło w nim udział 34 ratowników medycznych. Seminarium zorganizowane zostało w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Zajęcia trwały 8 godzin, umożliwiając pogłębienie oraz aktualizację wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego. Uczestnicy zajęć, za zrealizowanie tej formy doskonalenia zawodowego otrzymali 8 punktów edukacyjnych.