Seminarium „Drożność dróg oddechowych w aspekcie pracy ratownika medycznego”

Dnia 19.10.2012 w szpitalu w Bolesławcu odbyło się seminarium „Drożność dróg oddechowych w aspekcie pracy ratownika medycznego.”

Wzięło w nim udział 39 ratowników medycznych. Seminarium zorganizowane zostało w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Zajęcia trwały 8 godzin, umożliwiając pogłębienie oraz aktualizację wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego. Uczestnicy zajęć, za zrealizowanie tej formy doskonalenia zawodowego otrzymali 8 punktów edukacyjnych.