"Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”
Adam Mickiewicz

Nasz zespół

dr n. med. Jacek Siewiera

 

Lekarz specjalizujący się w anestezjologii i intensywnej terapii. Biegły sądowy w zespołach opiniujących dla potrzeb organów wymiaru sprawiedliwości z uzupełniającym wykształceniem prawniczym zdobywanym na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawa doktorska złożona w Zakładzie Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego, stosowanego praktyce zawodowej lekarzy specjalistów oraz organizacji systemu ochrony zdrowia. Wieloletni Prezes Zarządu Ośrodka Szkoleniowego Centrum Ratownictwa we Wrocławiu. Współzałożyciel i udziałowiec trzech spółek kapitałowych sektora farmaceutycznego oraz usług medycznych.

Adwokat Jarosław Moskała

Adwokat Jarosław Moskała jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Universitait Gent (Belgia). W 2012 roku ukończył pracę doktorską w Zakładzie Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych, dotyczących prawa cywilnego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów, a także nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Wrocławskim.

W pracy zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, zakładów opieki zdrowotnej oraz podmiotów działalności leczniczej w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy oraz prawa podatkowego. Reprezentuje także osoby fizyczne, zarówno w sprawach cywilnych i karnych. Włada językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Kancelaria Adwokacka Jerzy i Oskar Dereń

Adwokat Jerzy Dereń, lat 59, właściciel kancelarii, jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa cywilnego i karnego, pełnił funkcję sędziego, następnie wykonywał zawód radcy prawnego. Obecnie jest praktykującym adwokatem prowadzącym kancelarię we Wrocławiu. Pełnił funkcję syndyka masy upadłości i likwidatora wykorzystując bogate doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego. Absolwent szkolenia menadżerów Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie.

Adwokat Oskar Dereń, lat 33. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Prowadzi sprawy karne, cywilne i gospodarcze w zakresie prawa medycznego, zamówień publicznych oraz kontraktowania usług medycznych. W kancelarii odpowiada za współpracę z ekspertami z zakresu medycyny oraz konsultantami innych dziedzin nauki. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek notowanych na GPW w Warszawie, a także dużych spółek z sektora usług medycznych. Biegle włada językiem angielskim.