Terapia daremna w oddziale intensywnej terapii

TERAPIA DAREMNA W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII

- W ŚWIETLE PRAKTYKI KLINICZNEJ, PRAWA I ETYKI.

Miejsce: Wrocław, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Data: 23 stycznia 2015

 

Organizatorzy:

organizatorzy3

 

 

 

 

 

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

„Terapia daremna w oddziale intensywnej terapii – w świetle praktyki klinicznej, prawa i etyki”

23 stycznia 2015roku, godz. 11.00 – 16.00

Audytorium im. Jana Pawła II

Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Organizatorzy:

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Stowarzyszenie na rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”

Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ośrodek Prawa Medycznego „Lex Medis”

Pod patronatem:

JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

oraz

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Program:

11:00 – 11:10  Otwarcie Konferencji.

11:10 – 13:10  Sesja I – Doniesienia wstępne

Prowadzący:

Prof.dr hab.n.med. Piotr Knapik, Prof.dr hab.n.med. Krzysztof Kusza

11:10 – 11:30  Wytyczne postępowania przy braku skuteczności podtrzymywania czynności narządów u pacjentów leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii.

Prof.dr hab.n.med. Andrzej Kübler

11:30 – 11:50  Bezpieczeństwo karno-prawne wobec terapii daremnej w OIT.

Dr n.med. Jacek Siewiera

11:50 – 12:10  Stanowisko Kościoła Katolickiego a wycofanie z terapii daremnej rozumianej jako uporczywość terapeutyczna.

Ks. dr Jan Kaczkowski

12:10 – 12:30  Wytyczne terapii daremnej – krok w stronę niezbędnych zmian ustawy.

Dr n.praw. Małgorzata Szeroczyńska

12:30 – 12:50  Medycyna w służbie człowieka umierającego: zobowiązania etyczne.

Dr hab.n.hum. Lesław T.Niebrój

12:50 – 13:10  Dyskusja

13:10 – 13:40  Przerwa

13:40 – 16:00  Sesja II:    Terapia daremna ciężko chorych – prezentacje
protokołów i dyskusja plenarna

Moderator:

Prof.dr hab.n.med. Andrzej Kübler

Uczestnicy:

Prof. dr hab.n.med. Grażyna Durek

Ks.dr Jan Kaczkowski

Prof.dr hab.n.med. Piotr Knapik

Prof.dr hab.n.med. Krzysztof Kusza

Dr hab.n.med. Lidia Łysenko

Dr hab.n.hum. Lesław T.Niebrój

Dr n.med Jacek Siewiera

Dr n.praw. Małgorzata Szeroczyńska

16:00 – 16:10         Zakończenie Konferencji

 

Ogłoszenie o konferencji: kliknij tutaj.

Program konferencji: ściągnij tutaj.

 

Zobacz również

1. Konferencja „Dylematy etyczne i prawne”.