Zespół: Pełnomocnicy procesowi

Adwokat Jarosław Moskała

 

Adwokat Jarosław Moskała jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Universitait Gent (Belgia). W 2012 roku ukończył pracę doktorską w Zakładzie Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych, dotyczących prawa cywilnego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów, a także nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Wrocławskim.

W pracy zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, zakładów opieki zdrowotnej oraz podmiotów działalności leczniczej w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, prawa pracy oraz prawa podatkowego.

Reprezentuje także osoby fizyczne, zarówno w sprawach cywilnych i karnych.

Włada językiem angielskim oraz hiszpańskim.

 

Kancelaria Adwokacka Jerzy i Oskar Dereń

 

Adwokat Jerzy Dereń, lat 59, właściciel kancelarii, jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa cywilnego i karnego, pełnił funkcję sędziego, następnie wykonywał zawód radcy prawnego. Obecnie jest praktykującym adwokatem prowadzącym kancelarię we Wrocławiu. Pełnił funkcję syndyka masy upadłości i likwidatora wykorzystując bogate doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego. Absolwent szkolenia menadżerów Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie.

Adwokat Oskar Dereń, lat 33. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Prowadzi sprawy karne, cywilne i gospodarcze w zakresie prawa medycznego, zamówień publicznych oraz kontraktowania usług medycznych. W kancelarii odpowiada za współpracę z ekspertami z zakresu medycyny oraz konsultantami innych dziedzin nauki. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek notowanych na GPW w Warszawie, a także dużych spółek z sektora usług medycznych. Biegle włada językiem angielskim.