Dylematy etyczne i prawne

DYLEMATY ETYCZNE I PRAWNE

Intensywna terapia bezpieczna dla lekarza i pacjenta

Miejsce: Wrocław, Hotel Haston
Data: 10 maja 2013

 

Organizatorzy:

logakonferencja

Komisja Kształcenia, Komisja Etyki oraz Komisja Bioetyki Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

Katedra Anestezjologii I Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich Stowarzyszenie „Pokonać Sepsę”

Ośrodek Prawa Medycznego LexMedis


Komitet organizacyjny: Zaproszeni prelegenci:
Prof. dr hab. Andrzej Kübler
Dr n. med. Igor Chęciński
Dr n. med. Jakub Trnka
Dr n. med. Teresa Kaiser
Dr n. med. Małgorzata Lipińska-Gediga
Lek. Jacek Siewiera
Prof. dr hab. Barbara Świątek
Prof. dr hab. Andrzej Zoll
Prof. dr hab. Krzysztof Kusza
Prof. dr hab. Grażyna Durek
Agnieszka Piotrowska – Sędzia Sądu Apelacyjnego
Andrzej Malicki – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
Dr n. praw. Małgorzata Szeroczyńska

 

Program Konferencji

Godziny

Temat

Prowadzący

10.00 – 10.30

Powitanie i wprowadzenie do zagadnień konferencji

Prof. dr hab. Andrzej Kübler / lek. Jacek Siewiera

10.30 – 11.00

Zgoda na leczenie w systemie prawa polskiego

Prof. dr hab. Barbara Świątek

Część I – opis przypadków, komentarz medyczny, komentarz prawniczy

11.00 – 11.45

Zgoda na leczenie w Oddziale Intensywnej Terapii. Pacjent przytomny

11.45 – 12.30

Zgoda na leczenie w Oddziale Intensywnej Terapii. Pacjent nieprzytomny

12.30 – 13.15

Zgoda na zaprzestanie terapii niewskazanej i nieskutecznej w Intensywnej Terapii

13.15 – 14.00

Przerwa

14.00 – 16.00

Część II – dyskusja: opinie, podsumowania, wnioski

 

Program konferencji: ściągnij tutaj.